Nou pap selebre lanmô

pou environement nou an 

ka reviv enco

an celebré la vi

An nou planté pié bwa

sa yo nan non

Nom: ________________________________________

pou yo grandi et poté fwi

pou sila yo kap grandi

ka jouen pou yo nourri

VIV LA VI!        VIV LA VI!         VIV LA VI!  

Suivez-nous sur Facebook